Beelden van de hele week, van aankomst tot afsluiting.
Meer foto’s staan op de Facebook van E.S.R. Thêta:
Maandagavond
Woensdag
Donderdag
Donderdagavond
Vrijdag